TMG Consultancy

Dreptul corporativ

 Juristii TMG Consultancy sunt specializati in urmatoarele domenii:
Infiintarea de companii, filiale, sucursale, asociatii, fundatii, partide avand capacitatea de a atesta identitatea partilor precum si continutul si datele documentelor.

Redactarea documentelor necesare pentru modifiacarea actelor de constituire a entitatilor sus-mentionate.
Consilierea asupra structurii companiilor si redactarea documentelor, redactarea hotararilor si documentelor legale privind infiintarea companiilor pentru orice tip de corporatii, asistarea inregistrarii, obtinerea autorizatiilor necesare si licentilor de functionare.

Asistenta juridica in legatura cu majorarea sau diminuarea capitalului social, completarea capitalului social necesar, evaluarea cerintelor legale pentru fuziune, divizare, dizolvare, lichidare si faliment, asistarea pe tot parcursul desfasurarii acestor proceduri.

Participarea la sedintele adunarilor generale si ale consiliului director precum si asigurarea sarcinilor de secretariat; redactarea proceselor-verbale.

Realizarea auditului actelor constitutive (incluzand si registrele companiei) contractelor civile, comerciale si de munca, permiselor, autorizatiilor si tutror aspectelor privind dreptul aplicabil companiei.

How can we help you?

Contact us at the Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

Căutați un Consultant de afaceri de primă clasă?