TMG Consultancy

Permis de ședere

Juriștii TMG Consultancy oferă asistență calificată în privind toate aspectele legii privind migrația (înregistrarea migranților, obținerea permisului de muncă, permisul de ședere temporară etc.);

 Noi asistăm la obținerea invitațiilor / vizelor pentru a vizita Republica Moldova / Turcia,  pentru cetățenii străini care sosesc în viză cu vize etc. Oferim consultanță privind toate chestiunile legate de intrarea, plecarea și șederea  străinilor și a membrilor familiilor acestora pe teritoriul Republicii Moldova / Turcia;

Totodată reprezentăm interesele clientului  . în  instanțele judecătorești în cazul  contravențiilor  administrative în domeniul migrației; întocmirea unei contestații  privind deciziile sau acțiunile ilegale ale serviciului de migrație.

How can we help you?

Contact us at the Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

Căutați un Consultant de afaceri de primă clasă?