TMG Consultancy

Aile Hukuku

TMG Danışmanlık Avukatları aşağıdaki alanlarda hizmet sunmaktadır:

  • Boşanma davalarında yardım ve temsil;
  • Paylaşım eylemlerinde yardım/temsil;
  • Çocuk yetiştirme ve eğitmeye yönelik eylemlerde yardım / temsil;
  • Aile hukukuna tabi ilişkilere yönelik çeşitli davalarda yardım/temsil;
  • Çatışma arabuluculuğu, uzlaşma;
  • Güncel yasal tavsiye;
  • ve bunun gibi.
How can we help you?

Contact us at the Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

Birinci sınıf bir iş danışmanı mı arıyorsunuz?