TMG Consultancy

Ticaret Kanunu

Ticaret hukuku, ticari işlemler, satışlar, ticari sözleşmeler, tüketicinin korunması ve ticaretin diğer yönleriyle ilgilenen bir hukuk dalıdır. İşletmeler, tüketiciler ve tüccarlar arasındaki ilişkileri yönetir ve ticari faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kural ve düzenlemeleri belirler. Bu, sözleşme oluşturma, tüketiciyi koruma, şirket kurma, iflas ve fikri mülkiyet gibi alanları içerir.

Basit bir ifadeyle ticaret hukuku, rekabeti teşvik ederek ve ilgili tüm tarafların haklarını koruyarak iş dünyasının sorunsuz ve adil bir şekilde işlemesini sağlamaya yardımcı olur.

How can we help you?

Contact us at the Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

Birinci sınıf bir iş danışmanı mı arıyorsunuz?