TMG Consultancy

Ceza Hukuku

TMG Danışmanlık Avukatları, ceza davalarında, ceza davasının herhangi bir aşamasında müvekkillerinin, gerçek veya tüzel kişilerin çıkarlarını başarıyla korur:

– ceza dosyasının açılması için emir verilmesi

– ödeme talimatının verilmesi

– davanın mahkeme tarafından incelenmesinin başlatılması,

– bir emir / sonuç / mahkeme kararına itiraz

How can we help you?

Contact us at the Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

Birinci sınıf bir iş danışmanı mı arıyorsunuz?