TMG Consultancy

BAA “ByLaw” kurucularından biri. Moldova Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve hukuk alanında lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Hukuk eğitiminden bu yana mübaşir yardımcısı, noter yardımcısı, Mevzuat Uyum Merkezi’nde uzman, Adalet Bakanı ve Halkın Avukatlık Dairesinde kıdemli uzman olarak çalıştı. Uzmanlık alanları: şirketler ve ticaret hukuku, medeni hukuk, iflas, yasal denetim vb.